SERIES 40 S40 1st Edition (128x128 ) Nokia 2355 Nokia 6651 Nokia 3125 Nokia 6610i Mokia 6560 Nokia 6012 Nokia 6015i Nokia 6015 Nokia 3205 Nokia 3108 Nokia 3120 Nokia 2650 Nokia 7200 Nokia 6810 Nokia 6820 Nokia 3105 Nokia 6225 Nokia 3200 Nokia 3100 Nokia 6108 Nokia 7250i Nokia 6585 Nokia 3300 Nokia 3300 Americas Nokia 6220 Nokia 6800 Americas Nokia 6200 Nokia 6100 Nokia 7210 Nokia 6610 Nokia 7250 Nokia 5100 Nokia 6800 (96 x 65) Nokia 3587i Nokia 3587 Nokia 601 Nokia 3586 Nokia 3586i Nokia 3595 Nokia 3585i Nokia 8910i Nokia 3530 Nokia 3510i (128x160) Nokia 7600 S40 2nd Edition (128x128 ) Nokia 2626 Nokia 2610 Nokia 5140 Nokia 5140i Nokia 6020 Nokia 6030 Nokia 6230 Nokia 3220 Nokia 6235 Nokia 6235i Nokia 6822 Nokia 7260 (128x160) Nokia 6060 Nokia 6080 Nokia 6070 Nokia 5070 Nokia 6103 Nokia 6102i Nokia 6155 Nokia 6155i Nokia 6152 Nokia 6255 Nokia 2855 Nokia 3152 Nokia 3155 Nokia 3155i Nokia 7270 Nokia 7360 Nokia 6102 Nokia 6101 Nokia 6170 Nokia 8800 (208 x 208 ) Nokia 8801 (208 x 208 ) Nokia 6230i (208 x 208 ) S40 3rd Edition (128x160) Nokia 3109 classic Nokia 3500 classic Nokia 3110 Nokia 6086 Nokia 5200 Nokia 6085 Nokia 6151 Nokia 2865i Nokia 2865 Nokia 6136 Nokia 6125 Nokia 6165 Nokia 6111 (240x320) Nokia 6131NFC Nokia 6300 Nokia 6133 Nokia 5300 Nokia 6288 Nokia 7390 Nokia 7373 Nokia 6275i Nokia 6275 Nokia 6126 Nokia 6131 Nokia 6282 Nokia 6233 Nokia 6234 Nokia 7370 Nokia 6280 Nokia 6265i Nokia 6265 Nokia 6270 Nokia 8600 Luna S40 3rd Edition : Feature Pack 1 (128x160) Nokia 6151 Nokia 6136 Nokia 6125 (240x320) Nokia 6131NFC Nokia 6133 Nokia 6126 Nokia 6131 Nokia 6233 Nokia 6234 Nokia 8600 Luna Nokia 8800 Sirocco Edition (208 x 208 ) S40 3rd Edition : Feature Pack 2 (128x160) Nokia 3500 classic Nokia 3109 classic Nokia 3110 classic Nokia 6086 Nokia 5200 Nokia 6085 (240x320) Nokia 6300 Nokia 5300 Nokia 7390 Nokia 7373 S40 5th Edition (128x160) Nokia 1680 classic Nokia 2600 classic Nokia 7070 Prism Nokia 2660 Nokia 2630 Nokia 2760 (240x320) via: Imserba Free Cell Phone Download & Forum http://www.imserba.com/forum/showthread.php?p=898918 Nokia 3610 fold Nokia 5000 Nokia 6263 Nokia 6555 Nokia 7500 Prism Nokia 6267 S40 5th Edition : Feature Pack 1 (128x160) Nokia 2680 slide Nokia 3555 (240x320) Nokia 5220 XpressMusic Nokia 6600 slide Nokia 6600 fold Nokia 3600 slide Nokia 6212 classic Nokia 6300i Nokia 3120 classic Nokia 8800 Arte Nokia 6301 Nokia 5610 XpressMusic Nokia 5310 XpressMusic Nokia 7210 Supernova Nokia 7310 Supernova Nokia 7610 Supernova Nokia 7900 Prism Nokia 6500 classic Nokia 6500 slide S40 6th Edition (240x320) Nokia 7510 Supernova

Old school Swatch Watches